WYBORY NA KADENCJĘ 2020-2024

Uwaga:  w terminie do 22 listopada 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni na kadencję 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2024 r.
Informacje w Komunikacie nr 19 UKW poniżej.

KOMUNIKATY UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ