Władze AST

prof. dr hab. Dorota Segda

Rektor

BIOGRAFIA

dr hab. Beata Guczalska, prof. AST

Prorektor

BIOGRAFIA

prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Prorektor ds. Filii we Wrocławiu

BIOGRAFIA

dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST

Dziekan Wydziału Aktorskiego

BIOGRAFIA

dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST

Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu

BIOGRAFIA

dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST

Dziekan Wydziału Lalkarskiego

BIOGRAFIA

dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST

Dziekan Wydziału Aktorskiego (Filia we Wrocławiu)

BIOGRAFIA

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

Dziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

BIOGRAFIA

dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST

Prodziekan Wydziału Aktorskiego

BIOGRAFIA

dr Anna Guzik

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego

BIOGRAFIA

mgr Karolina Maciejaszek

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego

BIOGRAFIA

mgr Piotr Łukaszczyk

Prodziekan Wydziału Aktorskiego (Filia we Wrocławiu)

BIOGRAFIA

dr Anna Piotrowska

Prodziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

BIOGRAFIA

mgr Franciszek Gałuszka

Kanclerz

BIOGRAFIA

mgr Iwona Kołodziejczyk

Zastępca Kanclerza

BIOGRAFIA

mgr Katarzyna Kostenko

Zastępca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu

BIOGRAFIA

mgr Barbara Sztraub

Kwestor

BIOGRAFIA

mgr Karolina Mrozińska

Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu

BIOGRAFIA