PROGRAM ERASMUS+

Program Erasmus+ – program edukacyjny na lata 2014-2020 – stanowi połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w tym programów Uczenie się przez całe życie (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Młodzież w działaniu oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy proponuje się także wsparcie dla sportu. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Jego budżet to 14,7 mld EUR.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

Programme countries – kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była Republika Jugosławii Macedonia
Partner countries – kraje partnerskie: Szwajcaria, kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).


Dodatkowe informacje o programie:

Oficjalna strona Programu Erasmus+
Oficjalny fanpage Programu Erasmus+ na facebooku
Ulotka na temat Programu Erasmus+ w języku polskim
Broszura prezentująca możliwości jakie daje Program Erasmus+
Szczegółowa prezentacja na temat Programu Erasmus+