SPRAWY SOCJALNE

 INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU LETNIEGO W 2021 ROKU

Szanowni Państwo,

Stawki i zasady przyznawania pozostają niezmienne w stosunku do roku ubiegłego, zgodnie z tabelą przychodów i dofinansowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od średniego miesięcznego przychodu brutto na osobę w rodzinie, zgodnie z zeznaniem podatkowym za 2020 rok.

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany do regulaminu udzielania świadczeń socjalnych, zgodnie z którymi dofinansowanie wypoczynku dzieci dotyczy: dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło szkołę średnią, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 20 rok życia, oraz dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek.

Termin nadsyłania wniosków: 11 czerwca 2021 r.
Termin wypłaty świadczeń: pierwsza połowa lipca 2021 r.
Formularz wniosku znajduje się poniżej.

Wnioski należy składać w PODPISANEJ WERSJI PAPIEROWEJ:
– w Krakowie u p. Jolanty Kubasiewicz,
– we Wrocławiu u p. Joanny Moroz,
– w Bytomiu u p. Agnieszki Osman-Tury.

Sposoby dostarczenia wniosku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego:
– osobiste dostarczenie do budynków AST i pozostawienie na portierni na nazwisko osoby przyjmującej wnioski (w zamkniętej kopercie),
– wysłanie pocztą na nazwisko osoby przyjmującej wnioski (adresy poniżej).

Adresy pocztowe do wysyłki:
KRAKÓW
Jolanta Kubasiewicz
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków

WROCŁAW
Joanna Moroz
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław

BYTOM
Agnieszka Osman-Tura
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia w Bytomiu
ul. Piłsudskiego 24a, 41-902 Bytom


Wnioski o świadczenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmuje:

– w Krakowie p. Małgorzata Nowak-Fecica
tel. 12 362 71 24, e-mail: malgorzata.nowak-fecica@ast.krakow.pl

– we Wrocławiu p. Joanna Moroz
tel. 71 358 34 13, e-mail: joanna.moroz@ast.wroc.pl

– w Bytomiu p. Agnieszka Osman-Tura
tel. 32 701 09 20, e-mail: agnieszka.osman-tura@ast.bytom.pl